Науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України і його Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК разом з ТОВ «Біотех Діагностик ЮА» та «ІБТ» у межах спільного інноваційного проєкту «Розробка та впровадження у виробництво сучасних засобів лабораторних досліджень тварин і