Фахівці УЛЯБП АПК проводять підвищення кваліфікації хіміків-токсикологів Держпродспоживслужби України

04.07.2022
Фахівці УЛЯБП АПК проводять підвищення кваліфікації хіміків-токсикологів Держпродспоживслужби України

З 20 червня по 1 липня 2022 року згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, керівників і спеціалістів державних установ, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби в НУБіП України підвищували кваліфікацію слухачі потоку «Керівники та фахівці підрозділів: біохіміки з фізико-хімічних та біохімічних досліджень, хіміко-токсикологи, мікологи».

Дистанційні заняття проводили викладачі факультету ветеринарної медицини і фахівці Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК з використанням програми Сisco Webex Meetings.

Навчально-тематична програма підвищення кваліфікації включала наступні розділи:

 • Перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні, як фактор забезпечення здоров’я нації в умовах глобалізації світової економіки.

 • Методи визначення сечовини, нітратів, нітритів, кислотного та перекисного числа жиру, кухонної солі, активності уреази в біоматеріалі та кормах. Верифікація та оцінка придатності методів, інтерпретація та оформлення результатів у відповідності до ЄС вимог.

 • Проблеми під час виконання газової хроматографії та шляхи їх вирішення на прикладі визначення жирних кислот.

 • Використання молекулярно-генетичних методів дослідження для контролю якості і безпеки продукції АПК.

 • Фальсифікація рослинних олій та сучасні методи її виявлення.

 • Біохімічний аналіз крові – інформативний метод лабораторної діагностики.

 • Євро-інтеграційний ракурс огляду проблеми випробувань засобів захисту рослин в Україні. Еколого-токсикологічні випробування в УЛЯБП АПК. Основні підходи до оцінки токсичності та ризику суміші пестицидів для біоти.

 • Контроль якості при здійсненні досліджень у лабораторіях.

 • Мікотоксикологія. Розповсюдження грибів-продуцентів мікотоксинів. Класифікація мікотоксикозів Токсикодинаміка та біологічна дія мікотоксинів на організм тварини. Віддалені ефекти від дії мікотоксинів.

 • Токсикологія пестицидів. Хімічна, виробнича, гігієнічна класифікація пестицидів.

 • Правдива оцінка сировини – запорука якісної продукції. Актуальні питання лабораторної оцінки якості продукції АПК.

 • «Гриби» – агенти біологічної безпеки.

 • Види біохімічних аналізаторів крові, їх переваги і недоліки.

 • Хроматографія як сучасний метод якісного і кількісного аналізу.

Кожен із викладачів задіяних у підвищення кваліфікації обов’язково проводив профорієнтаційну роботу. Слухачів було ознайомлено з перевагами навчання і правилами прийому до НУБіП України. Особливо акцентовано увагу на спеціальностях 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за якими ведеться підготовка на факультеті ветеринарної медицини.

Відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини привітав слухачів із закінченням навчання та побажав високих професійних досягнень і щоб набуті знання у НУБіП України приносили матеріальне та моральне задоволення.

Слухачі підвищення кваліфікації подякував науково-педагогічному колективу НУБіП за їхню працю та ті знання, які вони отримали в Університеті.

Окремо висловили щиру вдячність керівництву Національного університету біоресурсів і природокористування України за відмінно організоване навчання.

Григорій Бойко
доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії
відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини