Доповідь про роботу вчених лабораторії за поточний рік представила доктор біологічних наук, професор, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Корнієнко Валентина Іванівна.

24.11.2022
Доповідь про роботу вчених лабораторії за поточний рік представила доктор біологічних наук, професор, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Корнієнко Валентина Іванівна.

23 листопада 2022 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулося засідання Вченої ради НУБіП України на якому, згідно порядку денного, доповідь про роботу вчених лабораторії за поточний рік представила доктор біологічних наук, професор, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Корнієнко Валентина Іванівна.

Лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Це дає можливість:

 • працювати згідно уповноваження на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні;
 • бути конкурентоспроможною та брати участь у тендерах на проведення випробувань;
 • здійснювати випробування на безпечність та якість харчових продуктів згідно законодавства.

У 2022 році розширено сферу акредитації на такі обєкти:

 • ґрунти і воду (визначення масових часток вуглецю гумінових кислот, вуглецю органічної речовини, вуглецю фульвокислот, вуглецю нерозчинного залишку та вуглецю гумінових кислот вільних і зв’язаних з рухомими формами полуторних окисів, рН, залишки поліхлорованих біфенілів, масова концентрація нафтопродуктів), всього 8 методів;
 • органічні та мінеральні добрива (визначення масових часток гумінових та фульвокислот, органічної речовини, золи, карбаміду, аміачної селітри, аміакового та загального азоту, лужність, рН) всього 11 методів;
 • рослинна сировина та жировмісні харчові продукти (залишки поліхлордифенілів та масова частка фосфоровмісних речовин)

Робота лабораторії сконцентрована на таких основних напрямках діяльності:

 • науково-дослідна робота, розробка та впровадження нових методів аналітичних досліджень, міжнародна діяльність;
 • навчання та перепідготовка кадрів;
 • лабораторні випробування, аналітична експертиза та експертний супровід.

Також, пріоритетними напрямками наукової діяльності в рамках Плану відновлення України в післявоєнний період є:

 1. Екологічний моніторинг сільськогосподарських угідь в зоні військового ураження та біоекономічна оцінка їх придатності до господарського використання
 2. Розробка біотехнологій ремедіації забруднених ґрунтів внаслідок військової активності
 3. Комплексне відновлення уражених агроекосистем внаслідок військових дій, в тому числі внаслідок застосування забороненої зброї.
 4. Визначення небезпеки впливу масових пожеж внаслідок штучного загоряння сухостою полів на якісний стан ґрунтів та їх біорізноманіття.
 5. Розробка моделей управління сільським господарством за циклом «зеленої економіки».
 6. Проведення широкомасштабного моніторингу за поширенням небезпечних хімічних речовин та біологічних агентів (в тому числі здатних уражувати людей, продуктивних і диких тварин, сільськогосподарські культури, зернові запаси, тощо) з метою проведення їх ідентифікації, інвентаризації та розробки заходів щодо обмеження їх поширення та ліквідації наслідків для продовольчої, цивільної та екологічної безпеки України.

Наукова діяльність вчених лабораторії тісно пов’язана із факультетами та кафедрами університету:

Ведеться співпраця між науковцями лабораторії та відповідними підрозділами університету щодо проведення еколого-токсикологічних та польових випробувань препаратів з метою їх державної реєстрації. Функціонує Експертна комісія з оцінки результатів випробувань пестицидів та агрохімікатів НУБіП України, на якій відбувається розгляд та схвалення звітів державних випробувань.

У рамках співпраці з факультетом підвищення кваліфікації науковці лабораторії проводять заняття для керівників та фахівців підрозділів: біохіміків з фізико-хімічних та біохімічних досліджень, хіміків-токсикологи, мікологів державних установ, а також керівників ланок Держпродспоживслужби.

Вчені лабораторії є членами міжнародних наукових мереж, зокрема: організації FAO:

 • Організації глобального ґрунтового партнерства Global Soil Partnership (GLOSALAN);
 • Міжнародної мережі установ з аналізування добрив International Network on Fertilizer Analysis (INFA).

Науковці лабораторії входять до складу технічних комітетів № 82 “Охорона довкілля” та №162 «Судова експертиза”.

Проєктна діяльність вчених лабораторії:

В УЛЯБП АПК проводяться дослідження на основі сучасних міжнародних, конкурентноспроможних методів, які удосконалені та відвалідовані вченими лабораторії, деякі з них запатентовані. Дослідження проведені на основі цих методик наповнюють спец.фонд лабораторії. Деякі з них є унікальними.

На сьогодні УЛЯБП є єдиною установою в Україні, яка відповідає необхідним вимогам та виконує випробування з визначення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в ізоляційних рідинах згідно договору №262 від 22.07.2021 з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління в рамках Проекту ГЕФ/ЮНІДО “Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД)» (UNIDO Project No.: 140391).

У поточному році вчені лабораторії приймали участь у засіданнях робочих груп:

У відповідності до одержаного уповноваження на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні (наказ Мін захисту довкілля та природних ресурсів №828 від13.12.2021 р) науковці лабораторії проводять дослідження за напрямками екологічної оцінки небезпечності впливу пестицидів і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної, ґрунтової та надземної екосистем та біологічної оцінки пестицидів і агрохімікатів на сільськогосподарських культурах.

Вчені лабораторії активно приймають участь у конференціях та підвищують професійну кваліфікацію, а також проводять комерційні навчання для приватних та державних профільних установ.

Науковці УЛЯБП АПК співпрацюють згідно укладених договорів з такими державними установами:

Перспективи розвитку УЛЯБП АПК:

 1. Створення горизонтально інтегрованого Консорціуму стратегічно-реноваційної безпеки України або безпекової платформи у складі провідних університетів, науково-дослідних, судово-експертних та аналітичних установ в інтеграції з оборонно-безпековими структурами, які складатимуть об’єднаний оперативний підрозділ швидкого реагування на виявлення та попередження масового поширення CBRN загроз.

ІІ. На аналітичній базі УЛЯБП АПК НУБіП України, яка акредитована за ДСТУ ISO 17025:2019, пропонуємо створити міжрегіональну платформу з моніторингу хімічної та біологічної безпеки з метою забезпечення належних умов для багаторівневого незалежного і неупередженого моніторингу небезпечних чинників.

ІІІ. Створення на базі УЛЯБП АПК Національного міжгалузевого науково-дослідного центру генетичної експертизи біологічних об’єктів в контексті реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022-2025 роки та Національної програми «Розвиток секторів економіки з доданою вартістю» в рамках Плану відновлення України.

 1. Підтвердження технічної компетентності УЛЯБП АПК за напрямком випробувань хімічних речовин на відповідність принципам GLP (Належна лабораторна практика) та GEP (Належна експериментальна практика).