Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК: про підсумки наукової та виробничої діяльності за І півріччя 2022 року

06.06.2022
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК:  про підсумки наукової та виробничої діяльності за І півріччя 2022 року

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК:

про підсумки наукової та виробничої діяльності за І півріччя 2022 року

 

6 червня 2022 р. відбулося засідання вченої ради УЛЯБП АПК, на якому були присутні члени ради, керівники підрозділів та керівництво лабораторії. Засідання проходило у змішаному форматі. Більшість членів ради були очно присутні на засіданні, інші – онлайн.

Згідно порядку денного заслухали звіт керівника НДР професора Вячеслава Данчука про стан виконання науково-дослідної роботи №110/16-пр-2020 «Наукове обґрунтування критеріїв оцінки якості та безпечності молока-сировини – гармонізація до міжнародних вимог» за І півріччя 2022 року. Зокрема, було зазначено, що за результатами досліджень опубліковано 2 статті у фахових виданнях, 4 тези доповідей, також підготовлено 1 статтю у журнал, що входить до бази WoS. Згідно робочої програми у силу обставин, що склалися дослідження були дещо перенесені, але на даний час роботу відновлено та отримано перші результати. Опрацьовуємо матеріал стосовно впливу тонусу вищої нервової діяльності на жирнокислотний склад молока-сировини. Закладено дослід щодо вивчення впливу наноаквахелатів на продуктивність великої рогатої худоби. Робота виконується у співпраці з науковцями кафедр ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька та кафедрибіохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України.

До кінця року заплановані роботи будуть виконані у повному обсязі. Окремий ще неопрацьований матеріал буде проаналізований та опублікований у наступному році. Присутні члени вченої ради звіт Вячеслава Данчука затвердили одноголосно.

Слід зазначити, що на базі УЛЯБП АПК виконуються наукові дослідження згідно робочої програми НДР 110/6-пр-2020, керівник Бойко Р.С.

Звіт щодо наукової діяльності УЛЯБП АПК представила заступник директора з наукової роботи к.тех.н., доцент Юлія Слива.

12-13 травня 2022 р спільно з факультетом харчових технологій організовано та проведено ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію вчених, аспірантів і студентів.

За результати виступів учасникам конференції вручено дипломи різного ступеню.

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК є партнером проекту «SmartAGRO – система моніторингу розумного сільського господарства з проактивним планом удобрення».

Надруковано навчальний посібник та 2 статті, одна з них у науково метричній базі Scopus Q2. Також співробітники лабораторії прийняли участь у 5-ти конференціях, за результатами яких опубліковано більше 10-ти тез доповідей. Декілька статей зараз на розгляді у редакціях журналів.

Керівники структурних підрозділів лабораторії підсумували діяльність ввірених їм відділів за І півріччя цього року.

Зокрема, про специфіку роботи, стан справ у відділах, кількість виконаних комерційних та наукових замовлень, організацію закупівель та бачення подальшої діяльності розповіли Світлана Мідик, Наталія Дудченко, Людмила Іщенко, Євген Деркач, Юлія Ляска, Наталія Волощук, Лілія Виговська, Світлана Хижняк, Тетяна Колесникова, Ольга Лось.

Керівництвом лабораторії було наголошено на необхідності оптимізації персоналу та його взаємозамінності.

Серед перспективних напрямків діяльності – комплексне надання послуг; участь у державних програмах досліджень; проведення комерційних навчань, а також участь у міжнародних наукових проектах.

 

 

Валентина Корнієнко, директор УЛЯБП АПК НУБіП України