Наша команда

Директор

Здійснює управління діяльністю УЛЯБП АПК НУБіП України.

Публікації


(+380 44) 527-8854 е-mail: director@quality.ua

 ДАНЧУК В’ячеслав Володимирович

Заступник директора з наукової та навчальної роботи

Технічний керівник, що несе загальну відповідальність за науково-дослідну діяльність, навчальну та перепідготовку кадрів.

Публікації


(+380 44) 526-5359

е-mail: dep_director2@quality.uaСАМКОВА Оксана Петрівна

Заступник директора з експертної діяльності

Технічний керівник з питань експертної та випробувальної діяльності, несе загальну відповідальність за випробувальну діяльність, проведення науково-обгрунтованої експертизи результатів випробувань, проведення комплексних експертиз відповідно до технічних завдань, підготовку експертних висновків, рекомендацій та звітів за результатами випробувань і організацію надання необхідних ресурсів для забезпечення належноїроботи УЛЯБП АПК НУБіП України.


(+38 044) 527-8954

е-mail: dep_director@quality.uaКОЛЕСНИКОВА Тетяна Петрівна

Представник директора з якості

Є начальник науково-організаційного відділу систем управління, стандартизації та метрології, якому надано повноваження для забезпечення впровадження системи управління та її постійного функціонування, в тому числі розгляд скарг, рекламацій та пропозицій відзамовників та персоналу.

(+380 44) 526-4503

е-mail: quality@quality.uaЛОСЬ Ольга Івнівна

Представник директора з питань фінансування

Є начальник фінансово-економічного відділу. Організовує та здійснює фінансову діяльність УЛЯБП АПК спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань, збереження та ефективне використання фондів і оборотних засобів; визначення потреб УЛЯБП АПК в усіх видах фінансування. Забезпечення бухгалтерськими документамизамовників.


(+380 44) 526-7175

е-mail: fin_dep@quality.uaДОМНЕНКО Ірина Вікторівна

Завідувач сектором прийому замовлень

Здійснення якісного обслуговування замовників, а саме надання консультацій замовнику щодо можливості проведення випробувань чи випробувань в УЛЯБП АПК, збір інформації відповідно до запиту замовника, погодження умов співпраці: вибір методу випробувань, строківвиконання замовлення. Підтримка зворотноьго зв’язку.


(+380 44) 526-4502

(+380 44) 527-8943

е-mail: receptions@quality.uaКУЗЬМУК Катерина Олександрівна

Представник директора з питань постачання

Комплексне, своєчасне та рівномірне забезпечення потреб підрозділів УЛЯБП АПК товарами, хімічними реактивами, витратними матеріалами і обладнанням, що відповідають технічним специфікаціям встановленимивідповідними підрозділами


(+380 44) 526-7175

е-mail: supply@quality.ua