НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМАТИКИ

2014

№ 110/29 л-пр «Моніторинг мікроелементного складу ґрунтів України та обґрунтування систем удобрення для формування біологічно повноцінної продукції АПК»

темі № 110/30 л – пр  «Розробка системи експрес-діагностики афлатоксину в сільськогосподарській продукції, сировині та харчових продуктах»

№ 110/31л-пр « Розробка імуноферментних діагностикумів для виявлення та ідентифікації генетично модифікованих гербіцидостійких сільськогосподарських рослин»

НДР 110/32 л-пр «Удосконалити методи відтворення та культивування цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі»

№ 110/54-ф «Вивчення особливостей енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах і клітинах тварин та риб в стані природного та штучного гіпобіозу»


2015

110/31-л-пр «Розробка імуноферментних діагностикумів для виявлення та ідентифікації генетично модифікованих гербіцидостійких сільськогосподарських рослин»

110/32-л-пр «Удосконалити методи відтворення та культивування цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі»

110/54-ф «Вивчення особливостей енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах і клітинах тварин та риб в стані природного та штучного гіпобіозу»


2016

110/33-л-пр «Розробка імуносенсорної тест-системи для експрес-діагностики соціально значущих бактеріальних інфекцій тварин в України»

110/87-ф «Теоретично – методичне обґрунтування використання нових потенційних антифунгальних агентів – похідних азотовмісних  гетероциклів»

110/54-ф «Вивчення особливостей енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах і клітинах тварин та риб в стані природного та штучного гіпобіозу»

НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України»


2017

110/87-ф «Теоретично – методичне обґрунтування використання нових потенційних антифунгальних агентів – похідних азотовмісних  гетероциклів»

110/34 л-пр «Розробка методології еколого-токсикологічної оцінки сучасних пестицидів та агрохімікатів»

110/35л-пр «Науково-експериментальне обґрунтування моніторингу антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – контамінантів продукції АПК в межах концепції «Глобальне здоров’я»

110/33-л-пр «Розробка імуносенсорної тест-системи для експрес-діагностики соціально значущих бактеріальних інфекцій тварин в України»

НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України»

Ініціативна НДР «Поліморфізм ДНК-маркерів штучних популяцій веcлоноса (Polyodon spathula

Ініціативна НДР «Розробка кровоспинного засобу на основі хітозану»


2018

110/1 л-пр-2018 «Науково-експериментальне обґрунтування молекулярно-генетичного скринінгу збудників, що передаються з продуктами харчування (Listeria, Salmonella, Yersinia

110/87-ф «Теоретично – методичне обґрунтування використання нових потенційних антифунгальних агентів – похідних азотовмісних  гетероциклів»

110/34 л-пр «Розробка методології еколого-токсикологічної оцінки сучасних пестицидів та агрохімікатів»

110/35л-пр «Науково-експериментальне обґрунтування моніторингу антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – контамінантів продукції АПК в межах концепції «Глобальне здоров’я»

110/2 л-пр-2018 «Гармонізація з ЄС умов виробництва продукції хлібопекарської галузі в Україні»

НДР згідно договору №31-85/2018 від 22.10.2018 р. «Розбудова регіональної інфраструктури з контролю якості і безпеки продукції АПК»

НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України»

Ініціативна НДР 0116U008074 «Поліморфізм ДНК-маркерів штучних популяцій веcлоноса (Polyodon spathula

Ініціативна НДР 0118U003806 «Моніторинг впливу умов культивування промислово-цінних гідробіонтів в умовах установки замкненого водопостачання»


2019

110/1 л-пр-2018 «Науково-експериментальне обґрунтування молекулярно-генетичного скринінгу збудників, що передаються з продуктами харчування (Listeria, Salmonella, Yersinia

110/34 л-пр «Розробка методології еколого-токсикологічної оцінки сучасних пестицидів та агрохімікатів»

110/35л-пр «Науково-експериментальне обґрунтування моніторингу антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – контамінантів продукції АПК в межах концепції «Глобальне здоров’я»

110/2 л-пр-2018 «Гармонізація з ЄС умов виробництва продукції хлібопекарської галузі в Україні»

НДР згідно договору №31-85/2018 від 22.10.2018 р. «Розбудова регіональної інфраструктури з контролю якості і безпеки продукції АПК»

НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України»

Ініціативна НДР 0118U003806 «Моніторинг впливу умов культивування промислово-цінних гідробіонтів в умовах установки замкненого водопостачання»


2020

110/1 л-пр-2018 «Науково-експериментальне обґрунтування молекулярно-генетичного скринінгу збудників, що передаються з продуктами харчування (Listeria, Salmonella, Yersinia)»,

110/2 л-пр-2018 «Гармонізація з ЄС умов виробництва продукції хлібопекарської галузі в Україні»

110/16-пр-2020 «Наукове обґрунтування критеріїв оцінки якості та безпечності молока-сировини – гармонізація до міжнародних вимог»

НДР згідно договору №31-85/2018 від 22.10.2018 р. «Розбудова регіональної інфраструктури з контролю якості і безпеки продукції АПК»

НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України»

Ініціативна НДР 0118U003806 «Моніторинг впливу умов культивування промислово-цінних гідробіонтів в умовах установки замкненого водопостачання»