Інформація для замовників

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY SANTE/11945/2015 Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed  30 November -1 December 2015 rev.
Європейська комісія з безпеки харчових продуктів. Рослини. Пестициди. База даних пестицидів (ACTIVE SUBSTANCES Regulation (EC) No 1107/2009, PESTICIDES EU-MRLs Regulation (EC) No 396/2005)
Європейська комісія з безпеки харчових продуктів. Законодавство про поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ)
Максимальні рівні для деяких забруднюючих речовин в продуктах харчування встановлюються в Регламент Комісії (EC) № 1881/2006.
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Верховна Рада України, Закон, вiд 04.05.2005 № 466/10746 “Про затвердження переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”
Верховна Рада України, Закон, вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів
Верховна Рада України, Закон від 05.06.2014 № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”
Верховна Рада України;  Закон від 15.01.2015 № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності
Верховна Рада України;  Закон  вiд 02.03.1995  № 86/95-ВР “Про пестициди і агрохімікати”
Верховна Рада України;  Закон  вiд 24.06.2004  № 1870-IV “Про молоко та молочні продукти”
Верховна Рада України;  Закон  вiд 17.05.2001  № 2407-III “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”
Верховна Рада УРСР;  Закон  вiд 12.05.1991  № 1023-XII “Про захист прав споживачів”
Верховна Рада України;  Закон  вiд 24.02.1994  № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
Верховна Рада України; Закон  вiд 14.01.2000  № 1393-XIV “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”
Верховна Рада України;  Закон  вiд 25.06.1992  № 2498-XII “Про ветеринарну медицину”
Верховна Рада України;  Закон  вiд 14.10.1998  № 180-XIV “Про захист рослин”
Верховна Рада України;  Закон  вiд 31.05.2001  № 1103-V “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів”
НАКАЗИ
НАКАЗ “Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»
НАКАЗ "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 
Наказ «Про експорт продуктів бджільництва» №932 від 15.03.2016 р.
Мінагрополітики України; Наказ, Перелік від 19.10.2015 № 397 “Про затвердження Переліку референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів”
МОЗ України; Наказ, Критерії від 19.07.2012 № 548 “Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів”
МОЗ України; Наказ, Правила, Норми […] від 13.05.2013 № 368 “Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах”
ПРАВИЛА
Мінагрополітики України, НААН; Правила від 20.09.2000 № 184/82 “Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва