ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ


Відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), при вимозі замовника надати оцінку відповідності УЛЯБП АПК проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків вимогам нормативних документів на продукцію з урахуванням встановлених правил Прийняття рішень.

Укладання договору про надання послуг, у разі необхідності надання УЛЯБП АПК в протоколі випробування заяви про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається УЛЯБП АПК за згоди замовника на використання визначеного правила.

 

Додаткова інформація:


https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/mu/compliance/eurachemcomplianceleaflet_UA.pdf

https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/MUC2021_P1_UA.pdf

STMU_Leaflet_V1_UA

LAC G8: 09/2019 Керівні принципи щодо правил прийняття рішень та заяв про відповідність
Цей документ був суттєво переглянутий, щоб допомогти лабораторіям у використанні правил прийняття рішень при видачі заяв про відповідність специфікації або стандарту, як це вимагається у редакції ISO / IEC 2017 17025. Крім того, цей документ також забезпечує огляд оцінювачів, регуляторів та споживачів при розгляді правил прийняття рішень та відповідності вимогам.