ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Відповідно до вимог ДСТУ ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) “Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій”, при вимозі замовника надати оцінку відповідності УЛЯБП АПК проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків вимогам нормативних документів на продукцію з урахуванням невизначеності результатів вимірювання і застосуванням наведеного нижче правила прийняття рішення про відповідність:

–     якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання міститься всередині області допустимих значень, відповідність вимогам може бути гарантована (висновок – відповідає заданим вимогам);

–     якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання повністю міститься в області недопустимих значень, можна гарантувати невідповідність вимогам (висновок – не відповідає заданим вимогам);

–     якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання містить граничне значення, оцінка відповідності не дає змоги беззаперечно щдстверджувати, що значення характеристики відповідає або не відповідає заданим вимогам (висновок – результат є неостаточним).

Укладання договору про надання послуг, у разі необхідності надання УЛЯБП АПК в протоколі випробування заяви про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається УЛЯБП АПК за згоди замовника на використання зазначеного вище правила.

 

Додаткова інформація:

https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/mu/compliance/eurachemcomplianceleaflet_UA.pdf

STMU_Leaflet_V1_UA

LAC G8: 09/2019 Керівні принципи щодо правил прийняття рішень та заяв про відповідність
Цей документ був суттєво переглянутий, щоб допомогти лабораторіям у використанні правил прийняття рішень при видачі заяв про відповідність специфікації або стандарту, як це вимагається у редакції ISO / IEC 2017 17025. Крім того, цей документ також забезпечує огляд оцінювачів, регуляторів та споживачів при розгляді правил прийняття рішень та відповідності вимогам.