ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

dsc_2014_ok

Колектив лабораторії

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) створена згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 584-р від 2 жовтня 2003 року.

Управління УЛЯБП АПК здійснюється через впровадження систему менеджменту, що побудована (з 2007 року) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) та підтверджена Атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України. Кожного року УЛЯБП АПК підтверджує свою компетентність на високому професійному рівні  та отримує позитивні оцінки з боку НААУ.
Сьогодні ми працюємо не лише над розширенням переліку наданих послуг, що надаються нашою лабораторією, але і над оптимізацією процесів отримання зразків, зворотного зв’язку.

Найдієвішим інструментом підтвердження компетентності лабораторії є участь у перевірках професійного тестування. Протягом останніх років УЛЯБП АПК постійно бере участь у таких раундах, де постійно підтверджує високий рівень своєї компетентності. Це свідчить, що завдання поставлені програмою професійного тестування, персонал УЛЯБП АПК успішно виконує і завжди готовий підтвердити якість проведених випробовувань.

УЛЯБП АПК бере участь у розробці, гармонізації, адаптації та вдосконаленні методів дослідження показників якості та безпеки сировини та продукції АПК, їх стандартизації та впровадження у виробництво.

УЛЯБП АПК уповноважена на проведення державних випробувань засобів захисту рослин та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні.
Крім випробувальної діяльності УЛЯБП АПК надає науково-консультаційні та інформаційні послуги як великим сільськогосподарським підприємствам, так і приватним фахівцям галузі АПК, бере активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва («від поля – до столу») сільськогосподарської та харчової продукції України. 

У жовтні 2019 року УЛЯБП АПК приєдналася до глобальної мережі ґрунтових лабораторій GLOSOLAN, метою якої є підвищення ефективності функціонування лабораторій щодо розробки стандартів та гармонізації процедур аналізу ґрунтів.

У грудні 2021 року УЛЯБП АПК отримала уповноваження на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні. Дане уповноваження отримано  відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до Переліку науково-дослідних установ, підприємств та організацій, уповноважених на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів” від 13 Грудня 2021 року № 828 

Крім того,  УЛЯБП АПК здійснює забезпечення підготовки й перепідготовки кадрів для практичного використання методик визначення якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, впровадження системи управління якістю у сфері агропромислового комплексу відповідно до міжнародних стандартів.

Ми працюємо з Вами, для Вас та для процвітання України!