ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

dsc_2014_ok

Колектив лабораторії

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) створена згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 584-р від 2 жовтня 2003 року.

УЛЯБП АПК атестована Всеукраїнським Державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт), що свідчить про відповідність критеріям атестації вимірювальних лабораторій державної метрологічної системи.

Система управління якістю УЛЯБП АПК побудована (з 2007 року) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), що підтверджено Атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України. Кожного року УЛЯБП АПК підтверджує свою компетентність.

Принципи та засади побудови УЛЯБП АПК, у частині вимог до управління, формувалися з врахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Відповідно до міжнародних стандартів найдієвішим інструментом перевірки компетентності лабораторії є участь у міжлабораторних порівняннях результатів. Протягом останніх років УЛЯБП АПК постійно приймає участь в різни раундах професійного тестування в рамках програми вітчизняних координаторів таких, як «ПРОФ-ТЕСТ», ДП «Укрметртестстандарт», а також міжнародних координаторів «Bipea», «Fapas», «ISTA», «Gafta». За результатами раундів УЛЯБП АПК постійно підтверджує високий рівень її компетентності. Це свідчить, що завдання поставлені програмою професійного тестування, персонал ВЛ успішно виконує і завжди готовий підтвердити якість проведених випробовувань.

УЛЯБП АПК приймає участь у розробці, гармонізації, адаптації і вдосконаленні методів дослідження показників якості і безпеки сировини та продукції АПК, їх стандартизації та впровадження у виробництво.

УЛЯБП АПК уповноважена на проведення державних випробувань засобів захисту рослин та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні.
Крім випробувальної діяльності УЛЯБП АПК надає науково-консультаційні та інформаційні послуги як великим сільськогосподарським підприємствам, так і приватним фахівцям галузі АПК, бере активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва («від поля – до столу») сільськогосподарської та харчової продукції України.

Сучасна технічна база та наявність висококваліфікованого персоналу дають можливість УЛЯБП АПК проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів як вітчизняних, так і зарубіжних лабораторій.

Ми працюємо з Вами, для Вас та для процвітання України!