Правда життя та інсайди від Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК  

12.05.2023
Правда життя та інсайди від Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК  
  Наше сьогоднішнє інтерв’ю з директором Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Валентиною Корнієнко має на меті висвітлити діяльність лабораторії сьогодні та окреслити перспективи розвитку на майбутнє.

  • Шановна Валентино Іванівно, 24 травня виповнюється 2 роки, як Ви очолюєте Українську лабораторію якості і безпеки продукції АПК. Чим живе лабораторія сьогодні?

— Нашу діяльність, яку ми здійснюємо сьогодні характеризують такі основні напрямки: науково-дослідна робота (розробка та впровадження нових методів аналітичних досліджень), міжнародна діяльність, навчання та перепідготовка кадрів, лабораторні випробування, аналітична експертиза та експертний супровід.
Хочу відзначити, що такі види діяльності Лабораторії, підтвердження компетентності та високий авторитет колективу дається копіткою роботою та у надзвичайно конкурентному середовищі серед інших державних, контрольних та комерційних лабораторій.
За останні 5 років за рахунок виконання проєкту регіонального розвитку та інших надходжень до спеціального фонду вдалося значно оновити матеріально-технічну базу, чого не відбувалось раніше.
Це дало можливість підготуватися до надзвичайно важливої процедури – проходження акредитації на відповідність системи менеджменту новим вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та отримати у 2022 році Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.
НУБіП України, структурним підрозділом якого є УЛЯБП АПК, є єдиним університетом в системі МОН, що має таку випробувальну лабораторію з таким рівнем відповідності міжнародним стандартам та широким спектром досліджень. Нещодавно ми розширили сферу акредитації на такі об’єкти як ґрунти і вода, органічні та мінеральні добрива, рослинна сировина та жировмісні харчові продукти. Нині у сфері акредитації маємо більше 200 акредитованих методик.
Але ми не почиваємо на лаврах. Сьогодні колектив Лабораторії працює не лише над розширенням переліку наданих послуг, що надаються нашою лабораторією, але і над оптимізацією процесів отримання зразків, зворотного зв’язку, підтверджує свої компетентності участю у перевірках професійного тестування.
УЛЯБП АПК бере участь у розробці, гармонізації, адаптації та вдосконаленні методів дослідження показників якості та безпеки сировини та продукції АПК, їх стандартизації та впровадження у виробництво.
 Крім випробувальної діяльності УЛЯБП АПК надає науково-консультаційні та інформаційні послуги як великим сільськогосподарським підприємствам, так і приватним фахівцям галузі АПК, бере активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва («від поля – до столу») сільськогосподарської та харчової продукції України.

 

У жовтні 2019 року УЛЯБП АПК приєдналася до глобальної мережі ґрунтових лабораторій GLOSOLAN, метою якої є підвищення ефективності функціонування лабораторій щодо розробки стандартів та гармонізації процедур аналізу ґрунтів.
У грудні 2021 року УЛЯБП АПК отримала уповноваження на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні. Дане уповноваження отримано відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до Переліку науково-дослідних установ, підприємств та організацій, уповноважених на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів” від 13 грудня 2021 року № 828.
І це далеко не проста формальність, як було раніше, є подання відповідного досьє та підтверджуючих документів. Додатковим аргументом на користь такого виду діяльності лабораторії є довіра до результатів випробувань пестицидів та агрохімікатів з боку у вигляді замовлень провідних компаній галузі із світовим ім’ям.

  • Валентино Іванівно, чи беруть працівники Лабораторії участь у міжнародних проєктах?

— Так, це для нас один з найперспективніших видів діяльності. Зокрема, спільно з Державною екологічною академією виконуємо європейський науковий проєкт GEF-UNIDO (з визначення ПХД у ґрунтах та рослинах). Перемогли у тендері на ці випробування, оскільки ми єдина поки що в Україні лабораторія, яка уповноважена на такі дослідження.
Виконуємо науковий проєкт “Smart AGRO – Система моніторингу розумного сільського господарства з проактивним планом удобрення”. Це українсько-естонський проект спільно з Таллінським технологічним університетом.
У виконанні проєктів задіяні і працюють науково-дослідні відділи моніторингу якості, моніторингу безпеки продукції АПК, відділ мікробіологічних досліджень, моніторингу ґрунтів та агроресурсів; токсиколого-біохімічних досліджень. Тісно співпрацюємо з мультинаціональними компаніями. Загалом за останні півроку заключено договорів на суму близько 10 млн грн.

  • Які Ви вбачаєте перспективи розвитку Української лабораторії якості?

— Враховуючи сучасні виклики умов військового періоду та поствоєнного відновлення економіки України, основним вектором діяльності УЛЯБП АПК на найближчу перспективу є максимальна інтеграція у моніторингові програми оборонно-безпекового сектору держави.
З метою підвищення ефективності комерціалізації науково-аналітичного потенціалу лабораторії, здійснюється підготовка до аудиту з оцінки відповідності принципам GLP (Належна лабораторна практика) та GEP (Належна експериментальна практика) за основним бюджетоутворюючим напрямком – випробувань пестицидів та агрохімікатів для цілей державної реєстрації.
Ще важливим напрямом діяльності Лабораторії є участь у підготовці здобувачів вищої освіти (бакалаври, магістри, аспіранти) за різними освітніми програмами нашого університету. Якщо до 2014 року Лабораторія практично була закритим структурним підрозділом, про діяльність якої знали в університеті лише одиниці, а мрії відвідати її хоча б з екскурсією були практично не здійсненими, то нині знайдені формати та алгоритми проведення практичних занять та проходження практик здобувачами багатьох факультетів: харчових технологій та управління якістю продукції АПК, тваринництва та водних біоресурсів, агробіологічного, захисту рослин, біотехнологій та екології.
УЛЯБП АПК є базовою установою для проведення навчальних практик студентів НУБіП України та інших навчальних установ, виконання дипломних, аспірантських і докторських робіт за напрямом якості та безпеки продукції АПК. На базі лабораторії створено навчальний комплекс «Аналітичні методи досліджень» (облаштування аналітичних лабораторій, спектроскопічні, хроматографічні, електрофоретичні та електрохімічні методи).
Ми дбаємо і цінуємо наших колег з різних державних та приватних організацій, які беруть участь у тренінгових програмах Лабораторії, які пов’язані із сферою хімічної аналітики та експертної діяльності, семінарах та конференціях з якості і безпеки продукції агропромислового комплексу. В УЛЯБП АПК фахову підготовку проходили 567 співробітники випробувальних лабораторій.

 

В умовах гострих безпекових та економічних викликів для нашої країни фінансування діяльності Лабораторії зберігає тенденцію до збільшення (обсяг фінансування у 2022 році становив 13,5 млн. грн, що є на 40 % вище порівняно з 2014 роком за головування іншої команди).
Попри всі складнощі, Лабораторія розвивається, підтримується дослідницька інфраструктура, забезпечуємо тісний зв’язок з освітньою діяльністю та представниками державних і громадських організацій, бізнесом.

  • В соціальних мережах активно обговорюється інформація про те, що у Вас зменшилася кількість працівників в лабораторії, що університет у Вас забрав генератор у блекаут, тим самим лишивши на призволяще співробітників; що зимою у приміщеннях лабораторії замерзали прилади та реактиви і розчини. Чи дійсно це так?

— Дозвольте відповісти: штат в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК дійсно в останні роки змінювався, що пов’язувалося з різними причинами, які мали переважно об’єктивний характер (сезонність виконання окремих досліджень, пропозиції працювати у комерційних лабораторіях, зменшення ринку лабораторних послуг, сімейні обставини, пандемія, внутрішня міграція та еміграція тощо). Це не треба сприймати як щось негативне, тому що головне для нас – це ефективність роботи працівників та підрозділів Лабораторіі. На даний момент усі підрозділи лабораторії працюють з високим коефіцієнтом корисної дії. Нам у цей надскладний час воєнного стану, блекауту, бомбардувань потрібно вижити і вистояти. Ми спокійно, але іноді із сумом, сприймаємо ситуацію, коли Лабораторія є школою підготовки аналітиків для багатьох комерційних лабораторій України.
Що стосується генератора, який у нас був, ми дійсно віддали його університету для забезпечення життєдіяльності університету (робота адміністрації, деканатів, директоратів, бухгалтерії та інших служб в умовах блекаутів). Проте “критики” не хочуть визнати, що це вони свого часу придбали генератор, який не забезпечував потреб – ні роботу котельні, ні функціонування лабораторії. Тому в межах грантової науково-технічної допомоги єдина з Українським НДІ сільськогосподарської радіології дослідницька інфраструктура поповнилася більш потужним (номінальна потужність 113 кВA) генератором електричного струму FULL Jenerator FR-125 (Туреччина), що нині забезпечує стабільність діяльності УЛЯБП АПК.

Що стосується важливого питання підтримання температурного режиму у приміщеннях – також можемо дати відповідь шановним «пошукачам правди» із соцмережі. Складнощі з дотриманням температурного режиму пов’язані з тим, що на етапі будівництва лабораторії були допущені серйозні огріхи з утепленням стін, в результаті чого термоізоляційні властивості матеріалів, які були використані, практично не відповідають вимогам нашої кліматичної зони. За таких умов, навіть за постійного опалення великого лабораторного корпусу УЛЯБП досягти необхідної температури важко, потрібно було використовувати ще локальні нагрівачі для адекватної роботи приладів. На майбутнє корпуси обов’язково утеплимо, що передбачено планом ремонтних робіт в університеті. Тому б ми радили дописувачам та критикам діяльності лабораторії обережно подивитися у дзеркало.

  • Які зміни принесла війна у Ваш професійний простір? На сьогодні, будучи керівником потужної дослідницької установи – Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, які Ваші плани на майбутнє?

— Дійсно, війна розпочалася у період активного планування стратегічного розвитку лабораторії. Як зараз пам’ятаю, ще 23 лютого 2022 року ми допізна в лабораторії розробляли плани нашої діяльності, планували досліди, проєкти, зустрічі. А вранці розпочалася війна, яка порушила всі наші плани, програми, очікування. Переживши шокову ситуацію, згуртувалися, адаптивно пристосувалися до небезпечних умов і продовжили працювати.

  Патріотичний обов’язок нашої лабораторії – зробити внесок у подолання післявоєнної кризи та відновлення економіки й екології нашої Батьківщини. Ми готові до інтеграції науково-технічного потенціалу лабораторії у моніторингові заходи судово-експертних структур, у т. ч. міжнародних, стосовно визначення екологічних збитків, масштабів продовольчої кризи та негативних санітарно-епідеміологічних наслідків.

Розмовляв Валентин Обрамбальський,
головний редактор газети «Університетський кур’єр»