Затверджено порядок імпорту біологічних контрольних і шкідливих організмів – постанова КМУ

20.03.2017
Затверджено порядок імпорту біологічних контрольних і шкідливих організмів – постанова КМУ

Уряд затвердив порядок імпорту біологічних контрольних та шкідливих організмів. Відповідна постанова «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей» від 11.01.2017 № 144 опублікована на Урядовому порталі.

Порядом визначається процедура ввезення в Україну біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.

Зокрема вказується, що імпортні біологічні контрольні організми для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливі організми, які завозяться для науково-дослідних цілей, повинні супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів.

Так, для здійснення імпорту в Україну біологічного контрольного організму для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливого організму, який завозиться для науково-дослідних цілей необхідно за 30 робочих днів до ввезення подати до Держпродспоживслужби лист-звернення. У цьому листі повинні бути дані про: повне найменування та місцезнаходження експортера; повне найменування та місцезнаходження імпортера; код імпортера згідно з ЄДРПОУ; назва країни-експортера; місце походження та місце виробництва; пункт карантину рослин, що діє у пункті пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення; спосіб транспортування; опис упаковки; наукове найменування, інформація про систематичне положення біологічного контрольного організму або шкідливого організму; обґрунтована інформація щодо достатньої для проведення наукових досліджень або біологічного контролю кількості зразків біологічного контрольного організму або шкідливого організму; мета, строк, місце та адреса проведення наукових досліджень або біологічного контролю; заходи, спрямовані на локалізацію та/або ліквідацію біологічного контрольного організму або шкідливого організму у разі непередбаченого їх поширення; прізвище та ініціали особи, відповідальної за імпорт; відомості щодо фахівців, які проводять наукові дослідження або біологічний контроль, рівень їх науково-технічної кваліфікації; інформація про наявну систему безпеки у приміщеннях, де проводяться наукові дослідження; контактна інформація; дата звернення.

Для імпорту біологічного контрольного організму потрібно подати відомості про: біологію розвитку біологічного контрольного організму, його взаємодію з навколишнім природним середовищем, наявність природних ворогів та гіперпаразитів; рослин — господарів біологічного контрольного організму (за наявності); регульований шкідливий організм, щодо якого проводиться біологічний контроль, його поширення у світі, біологію розвитку, взаємодію з навколишнім природним середовищем; переваги зазначеного біологічного контрольного організму для здійснення біологічного контролю за регульованим шкідливим організмом.

При цьому для імпорту шкідливого організму потрібно додатково подати відомості про біологію його розвитку, можливі шляхи поширення, шкодочинність та взаємодію з навколишнім природним середовищем.

Про результати розгляду листа-звернення Держпродспоживслужба повідомляє особу в письмовій формі впродовж 20 робочих днів.

У Порядку також визначається, що Держпродспоживслужба веде облік імпорту та використання біологічних контрольних організмів.

 

Держпродспоживслужба