Діяльність Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК щодо забезпечення органічного землеробства

07.05.2020
Діяльність Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК щодо забезпечення органічного землеробства
В Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України розробляються технології біологічного захисту не лише рослин, але і зерна від шкідників-фітофагів, а також, технології лабораторного розведення цільових видів ентомофагів. Відділ повністю оснащено відповідним лабораторним обладнанням, що дозволяє максимально ефективно працювати у напрямку освоєння технологій біологічного захисту.

Відпрацьовуються елементи фітосанітарного моніторингу зерна та зернопродуктів на визначення заселеності та зараженості членистоногими-фітофагами. Ведуться виробничі дослідження з метою встановленню фону основних членистоногих-фітофагів з групи зернових запасів з використанням традиційних та сучасних оптимізованих методів обліку.

Виробнича та лабораторна діяльність в умовах зерносховищ

Окрім цього, вивчається вплив бактеріальних ентомопатогенів на основні групи фітофагів зернових запасів. З цією метою в інсектарії відділу підтримуються культури основних фонових видів твердокрилих та лускокрилих фітофагів зернових запасів.
На базі відділу проводяться навчання з метою підвищення кваліфікації лаборантів (лекційні та практичні заняття) по основам лабораторної ентомологічної експертизи рослинної продукції на визначення заселеності та зараженості фітофагами у відповідності з діючими міжнародними та внутрішніми нормативними стандартами. Робота в цьому напрямку дає змогу навчати майбутніх лаборантів основним прийомам та методикам оцінки продукції, що спрямовано на оцінку представленого комплексу фітофагів та визначення ступенів зараженості за існуючими методами.

Специфіка наукової та навчальної діяльності відділу

     Важливий напрямок діяльності відділу – вдосконалення технологій лабораторного розведення цільових видів ентомофагів та їх лабораторних живителів. У відділі вивчаються та відпрацьовуються основні прийоми лабораторного розведення ектопаразита габробракона з залученням основного та альтернативних живителів. Детально вивчається вплив штучних раціонів на життєдіяльність ектопаразита та особливості діапаузування в лабораторних умовах.

Відпрацювання параметрів лабораторного розведення габробракона

Виконуються дослідження щодо розробки технічних рішень для експонування ентомофагів в умовах традиційних зерносховищ, що є визначальною складовою технології біологічного захисту від фітофагів. До того ж, робота співробітників відділу не обмежується виключно біологічними технологіями захисту, окрім цього, на замовлення проводяться дослідження по оцінюванню технічної ефективності хімічних препаратів – інсектицидів та фумігантів у виробничих умовах.

Виробничі дослідження – оцінка ефективності мікробіологічних препаратів

Одним з нових напрямків діяльності співробітників є розробка заходів щодо обмеження поширеності фітофагів в музеях при зберіганні ентомологічних колекцій, їх реставрації.

Робота з ентомологічними колекціями

Таким чином, напрямки науково-дослідних робіт відділу дозволяють проводити наукову, навчальну та виробничу діяльність стосовно фітосанітарного моніторингу стану зерна, ентомологічної експертизи рослинної продукції, лабораторного розведення ентомофагів, а також технологій біологічного захисту від фітофагів в умовах закритих приміщень.

Бондаренко Ілона,
старший науковий співрівробітник,
Валентин Дрозда,
завідувач відділом, професор