20 років Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

28.09.2023
20 років Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

2 жовтня виповнюється 20 років створення Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК. І наше інтерв’ю з її директоркою – доктором біологічних наук, професоркою Валентиною КОРНІЄНКО.

  • Валентино Іванівно, з чого усе починалося?

— У 1984 році на факультеті ветеринарної медицини нашого університету було ініційовано створення лабораторії клінічної й екологічної біохімії. Власне, цей підрозділ і став основою для формування майбутнього колективу та розвитку потужного наукового підрозділу – Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу. Розуміння важливості для країни розвитку експортного потенціалу та моніторингу якості і безпечності продукції АПК сприяв помітним змінам трансформації лабораторії. Вже у 2001 році на її базі було організовано лабораторію якості і безпеки сільськогосподарської продукції, яка була атестована, а у 2007 році офіційно підтвердила свою компетентність та отримала атестат акредитації.

Діючий атестат акредитації

За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року отримала сучасну назву – Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. Власне цей день – 2 жовтня – і можна вважати офіційною «датою народження» УЛЯБП АПК. Звідтоді вона розвинулася у багатьох напрямках та значно розширила сферу надання наукових, навчальних і лабораторних послуг. А у 2007 році їй присвоєно статус підприємства (лабораторії) генетичного контролю.
Авторитетний статус лабораторії підтверджується впровадженням системи менеджменту, що побудована відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) та підтверджено атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України.

  • Яка її основна функція?

— Це державна, невідомча лабораторія, стратегічна місія якої полягає у виконанні науково-методичного супроводу діяльності з управління якості та безпеки харчової продукції, сільськогосподарської сировини та об’єктів навколишнього середовища, аналізу ризиків в АПК шляхом випробування, експертизи, моніторингу продукції в ланцюгу «від поля до столу», що створює умови формування ринку безпечної та якісної продукції для українського споживача.
Завдання УЛЯБП АПК чітко визначені окремим дорученням Президента України №1-1/932 від 1 липня 2003 року: проведення незалежної експертизи якості і безпеки продукції АПК згідно з національними та міжнародними стандартами; виявлення у продукції АПК трансгенних матеріалів, а також збудників вірусних, бактеріальних та мікологічних захворювань; дослідження якості, впливу на навколишнє середовище та ефективності застосування в сільському, лісовому і рибному господарствах добрив, пестицидів та інших агрохімікатів, біологічно активних речовин і добавок; розроблення, експертиза та застосування генних, молекулярно-біологічних, аналітичних та інших сучасних методів діагностики захворювань рослин і тварин, а також визначення їх походження та генетична ідентифікація порід і сортів; впровадження системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу; забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів у визначеній сфері. Ось такий немаленький обсяг робіт.

Кожного року УЛЯБП АПК підтверджує свою компетентність на високому професійному рівні та отримує позитивні оцінки. Сьогодні ми працюємо не лише над розширенням переліку наданих послуг, але і над оптимізацією процесів отримання зразків, зворотного зв’язку.

 Наш колектив бере участь у розробці, гармонізації, адаптації та вдосконаленні методів дослідження показників якості та безпеки сировини і продукції АПК, їх стандартизації та впровадженні у виробництво.
 Крім випробувальної діяльності, надаємо науково-консультаційні та інформаційні послуги – як великим сільськогосподарським підприємствам, так і приватним фахівцям галузі АПК, беремо активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва («від поля – до столу») сільськогосподарської та харчової продукції України.
Чотири роки тому, у жовтні 2019 року УЛЯБП АПК приєдналася до глобальної мережі ґрунтових лабораторій GLOSOLAN. Мета – підвищення ефективності функціонування лабораторій щодо розробки стандартів та гармонізації процедур аналізу ґрунтів. А в грудні 2021 року – отримано повноваження на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні.
Що ще? Від часу заснування співробітники лабораторії здійснили понад 350 тисяч аналітичних випробувань на замовлення юридичних та фізичних осіб.

 

  • Яким чином лабораторія залучена до діяльності університету?

— УЛЯБП АПК є структурним підрозділом університету, тому у пріоритеті наукова діяльність. Вона ґрунтується на розробці нових сучасних конкурентоспроможних методів лабораторних досліджень, їх валідації, проведенні екологічного моніторингу сільськогосподарських угідь в зонах військового ураження та біоекономічній оцінці їх придатності до господарського використання, здійсненні наукового обґрунтування досліджень з визначення показників якості і безпеки сировини та продукції агропромислового комплексу.
На сьогодні наші працівники виконують наукову роботу у межах проєктів, до яких залучені науковці різних підрозділів університету та інших установ. Мова про «GEF-UNIDO Environmentally-sound management and final disposal of PCB in Ukraine» (спільно з Державною екологічною академією), «Smart AGRO – система моніторингу розумного сільського господарства з проактивним планом удобрення» (українсько-естонський проєкт спільно з Талліннським технологічним університетом).

Наразі розпочинаємо роботу за спільним американським проєктом «Introducing Kernza to diversify agriculture and restore soil health», який триватиме до 2028 року. Технічне завдання УЛЯБП АПК полягає у здійсненні агрохімічних досліджень ґрунтів та оцінювання харчової й кормової якості зерна багаторічної пшениці. Участь лабораторії у ньому виконується у межах кластеру «Сільське господарство-їжа-довкілля-ґрунт».
Для участі в конкурсному відбору наукових досліджень МОН у 2023 році підготовлено 2 наукові проєкти, які відповідають пріоритетним напрямкам та мають важливе практичне значення для питань національної безпеки.
Беремо безпосередню участь у акредитації освітньо-наукових програм факультетів нашого університету.

Разом з тим УЛЯБП АПК – база для проведення навчальних практик студентів НУБіП України та інших навчальних установ, виконання дипломних, аспірантських і докторських робіт за напрямом якості та безпеки продукції АПК. На базі лабораторії створено навчальний комплекс «Аналітичні методи досліджень» (облаштування аналітичних лабораторій, спектроскопічні, хроматографічні, електрофоретичні та електрохімічні методи). Наші фахівці задіяні до підвищення кваліфікації співробітників профільних державних наукових установ згідно графіку ННІ неперервної освіти і туризму, а також проводимо комерційні навчання для працівників хімічних лабораторій згідно індивідуальних навчальних програм як на базі лабораторії так і з виїздом до замовників. За останні роки на базі лабораторії фахову підготовку проходили 567 співробітників випробувальних лабораторій України.

  • Будь ласка, про перспективи розвитку…

— У цьому році, згідно з програмою моніторингу та діючої системи якості ДСТУ  EN ISO/IEC 17025 заплановано нагляд з боку Національного агентства з акредитації усі методи випробувань. Тому активно працюємо над питанням підтвердження своєї репутації та компетентностей.
У зв’язку з новими викликами війни для експертно-аналітичних установ України постало важливе державне завдання – проведення екологічного моніторингу для встановлення фактів екоциду. Все це потребує розширення сфери акредитації нашої лабораторії за новим спектром забруднюючих речовин. Колектив лабораторії за підтримки ректора Станіслава Ніколаєнка вирішує поставлені завдання.
Також здійснюємо підготовку з оцінки відповідності принципам GLP за напрямком випробувань пестицидів та агрохімікатів для цілей державної реєстрації.

Враховуючи сучасні виклики та плани повоєнного відновлення економіки України, основним вектором діяльності УЛЯБП АПК на найближчу перспективу є також максимальна інтеграція у моніторингові програми оборонно-безпекового сектору держави.
Розмовляв Валентин Обрамбальський