НАВЧАННЯ

6iweilo

Шановні колеги!

За останні роки в Україні значно зросла кількість лабораторій різних галузей та спрямувань, причому не тільки приватних, а і державних. Інтенсивний розвиток виробництва потребує відповідного науково-дослідного супроводу, вхідного та вихідного лабораторного контролю.

Питання дослідження якості і безпеки не тільки готової продукції а і сировини, об’єктів навколишнього середовища набувають надзвичайної важливості а результати досліджень – часто суспільного резонансу.

Маючи надзвичайно великий досвід організації сучасної лабораторної діяльності, володіючи новітніми методами та методиками, використовуючи висококваліфікований персонал ми пропонуємо передати вам та вашим працівникам частину наших знань та умінь.

Опанувати сучасні загальновизнані в світі методики, підходи до управління, підготовити за індивідуальними програмами лаборантський, інженерний, науковий та адміністративний персонал ваших лабораторій допоможе УЛЯБП АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України!

Всі наші працівники пройшли відповідні навчання як в Україні, так і провідних наукових установах світу. Забезпечення постійного підвищення кваліфікації є однією з найголовніших цілей управління Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК.

Ми розглядаємо затрати, пов’язані з навчанням персоналу не як прикрі втрати, а як інвестиції в людський капітал — основне джерело прибутку майбутнього періоду!

В наш час задоволення всіх вимог замовників і, в першу чергу, якісне та вчасне виконання робіт можливе лише компетентним, навченим, із необхідними навичками роботи персоналом.

Саме тому ми раді запропонувати програми навчання вашого персоналу за такими напрямками.

94b analiz-vody3-e1429521549367 86b

Послуги з підготовки та перепідготовки працівників лабораторій*

№ п.п.

Назва курсу \напрямку підготовки, навчання

Тривалість навчання, днів

1 Підготовка та підвищення кваліфікації лаборантів та інженерного складу лабораторій.

Програма розробляється індивідуально

2 Підготовка та перепідготовка наукового персоналу лабораторій

Програма розробляється індивідуально

3 Підготовка адміністративно-господарського персоналу лабораторій

Програма розробляється індивідуально

4

Впровадження систем менеджменту якості дослідних лабораторій: аналіз вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і підходи щодо їх впровадження та реалізації

4

5 Якісне і кількісне визначення генетично-модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження у сировині, продуктах харчування та кормах методом ПЛР у реальному часі

5 – 9

6 Сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження продукції тваринництва

5

7 Визначення мікотоксинів методом імуноферментного аналізу та високоефективної рідинної хроматографії в зерні злакових, кормах для тварин

5

8 Фальсифікування молочного жиру немолочним та сучасні методи його виявлення

5

9 Застосування методу EN 15662 – 2008 (QuECHERS) для визначення залишків пестицидів в зерні, овочах

5

10 Застосування методу ДСТУ EN 12393-2 – 2003 для визначення залишків пестицидів в зерні

5

11 Визначення масової концентрації пестицидів в ґрунті методом газорідинної хроматографії за МВВ № 081\12-0543-08 і методом QuECHERS

5

12 Метод газової хроматографії (ГРХ)

8

13 Метод газової хроматомас-спектрометрії

8

14 Метод рідинної хроматографії (в тому ж числі МС/МС)

5

15 Визначення основних гідрохімічних показників якості води

5

16 Теоретичні та практичні основи проведення фізико-хімічних аналізів ґрунту в агрохімічній лабораторії

3

17 Оцінка придатності та підготовка ґрунту до вирощування плодових і ягідних культур
18 Діагностика хвороб декоративних  (хвойних та листяних порід) і плодових дерев. Методи профілактики та захисту декоративних і плодових насаджень від основних збудників хвороб

3

19 Діагностика хвороб культивованих грибів та ідентифікація їх збудників

5

20 Основи виділення та ідентифікації мікроміцетів певних груп (за замовленням)

2

21 Робота із мікроскопами падаючого та наскрізного освітлення, виконання мікрофотографій

2

22 Біологічний метод аналізування  зараженості насіння хворобами (ДСТУ 4138-2002) – визначення зараженості насіння грибними та бактеріальними патогенами на прикладі пшениці, ячменю, сої

2

23 Оцінка якості лабораторних культур ентомофагів – вирішальний фактор їх ефективності в агроценозах

2

24 Оцінка рівня зараженості  рослинного біоматеріалу , зерна та зерно-продуктів, іншої сільськогосподарської продукції шкідниками

2

25 Наукові принципи екологічної експертизи технологій захисту овочевих та плодово-ягідних агроценозів

3

26 Ентомофаги та біопрепарати – складова частина екологічно-безпечних технологій захисту агроценозів

3

27 Визначенні якості зерна та продуктів його переробки з використанням нових приладів і стандартів

7

28 Визначення якості кормів, комбікормів та кормових добавок

7

29 Визначення вмісту гама-випромінюючих радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища  з використанням гамма-спектрометрів з сцинтиляційними детекторами

2

* Для максимального задоволення ваших потреб у навчанні та перепідготовці персоналу ми пропонуємо індивідуальний підхід до розробки будь-яких навчальних програм або напрямків підготовки.

З питань проведення і організації навчань, розробки і затвердження програм просимо звертатися за тел. (044) 526-45-03 або (095) 177-44-19 та електронною поштою training@quality.ua або quality@quality.ua

Ми працюємо з Вами, для Вас та для процвітання України!

Ця публікація також доступна такими мовами: English