Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

08.12.2018
Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

Уряд видав постанову від 28 листопада 2018 р. № 1007 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів”, якою затвердив критерії оцінки ступеню ризику від провадження зазначеної господарської діяльності, а також визначив періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів.

Прийняття постанови встановлює ризик-орієтований підхід до визначення зазначених критеріїв, який передбачає недопущення зупинки роботи суб’єктів господарювання у ході або за результатами перевірок, якщо їхня діяльність не загрожує життю чи здоров’ю людей.

Розроблені показники критеріїв допомагають оцінити ступінь небезпеки діяльності, що провадить суб’єкт господарювання. В залежності від ступеня небезпеки діяльності суб’єкта господарювання визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), що дозволяє державі контролювати виникнення небезпечних подій та знизити негативні наслідки, що можуть бути спричинені цими подіями.

Прийняття постанови сприятиме спрощенню умов провадження господарської діяльності у зазначеній сфері.

Постанова КМУ від 28 листопада 2018 р. № 1007 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів” >>>