Співробітники УЛЯБП АПК – учасники Третього щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я»

29.04.2018
Співробітники УЛЯБП АПК – учасники Третього щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я»

Співробітники УЛЯБП АПК взяли участь у Третьому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я», який проходив у Києві з 16 по 20 квітня 2018 за підтримки Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) в Україні. Даний захід зібрав представників різних установ серед яких вищі навчальні заклади ветеринарного та медичного напрямку, науково-дослідні інститути Національної академії аграрних наук, заклади охорони здоров’я, лабораторні центри, тощо. Крім того у роботі симпозіумі брали участь і міжнародні експерти.

Від Української лабораторії якості та безпеки було подано 4 тези доповідей, з яких 3 відібрано для усної доповіді та одна для портерної сесії. Валерій Ушкалов виступив із доповіддю «Птахофабрика як джерело стійких до антибіотиків мікроорганізмів», яка викликала жваву дискусію як серед учасників симпозіуму так і серед експертів.

Доповідь Лілії Виговської була присвячена «Конструюванню праймерів для ідентифікації Lіsteria monocytogenes методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу та їх апробація».

Доповідь Людмили Іщенко стосувалася «Аналізу кількісного накопичення провірусної ДНК в лейкоцитах крові овець за експериментального зараження вірусом лейкозу великої рогатої худоби методом ПЛР в реальному часі».

Під час портерної сесії експерти відмітили актуальність молекулярно-генетичної ідентифікації збудників харчових токсикоінфекцій.
Данчук В.В.,
заступник директора з наукової роботи