Пропонує Вам взяти участь у раундах порівняльних випробувань: РАУНД UQL0920-01-SOIL

27.03.2020
Пропонує Вам взяти участь у раундах порівняльних випробувань: РАУНД UQL0920-01-SOIL

Шановний колеги!

 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України  (далі УЛЯБП АПК НУБіП України) пропонує Вам взяти участь у раундах порівняльних випробувань: РАУНД UQL0920-01-SOIL

Назва показника, одиниці вимірювань
Обмінна кислотність, одиниці рН
Активна кислотність, одиниці рН
Рухомий фосфор(по Чирікову), мг/кг
Обмінний калій, г/кг
Обмінний кальцій (CaO), г/кг
Обмінний магній (MgO), г/кг
Загальний азот, г/кг
Амонійний азот, мг/кг
Органічна речовина (гумус), г/кг
Кадмій, мг/кг
Хром, мг/кг
Мідь, мг/кг
Нікель, мг/кг
Свинець, мг/кг
Цинк, мг/кг

 

Зразок: Грунт (сертифікований зразок, що придбаний у BIPEA)

 

Результати даних раундів порівняльних випробувань можуть бути використані для самооцінки технічної компетентності наших лабораторій з виконання вище зазначених випробувань.

Для участі в раунді Вам необхідно сповістити про своє рішення.

Даний раунд є безкоштовним.

Контрольні зразки будуть направлені Вам у вересні 2020 р.

У разі погодження потрібно надіслати заявку на електронну пошту чи факсом.

Результати потрібно подати у період жовтень 2020 року. Форма протоколу випробувань встановлена вашою випробувальною лабораторією.

Дані координатора:

e-mail: quality@quality.ua

тел..: 044 526-45-03

тел./факс: 044 526-45-04