Оцінка ризиків у Випробувальних лабораторіях!

21.10.2020
Оцінка ризиків у Випробувальних лабораторіях!

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у навчальному курсі:

 

“РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ. МЕТОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ”

                Тривалість – 8 академічних годин (при необхідності час проведення навчання може бути змінено). Дистанційно. лютий 2021 року (за умови збору групи). Курс орієнтований на отримання практичних умінь оцінювання ризиків у лабораторії.  

Аудиторія: керівники, фахівці, внутрішні аудитори та менеджери з якості випробувальних лабораторій, незалежних випробувальних лабораторій, всіх зацікавлених фахівців.

Мета курсу: навчити всіх зацікавлених фахівців виявляти, оцінювати та управляти ризиками у випробувальній лабораторії з метою підвищення ефективності діяльності лабораторії; визначення адекватних заходів реагування, що знижують наслідки настання негативних подій; вивчення вимог до ризик-орієнтованого мислення з урахуванням вимог ISO/IEC 17025:2017.

Ціна курсу: 2000 грн

Документ: Диплом

Програма курсу:

 Огляд нормативних документів з менеджменту ризиків. Нові вимоги в міжнародних стандартах.

 1. Огляд вимог ISO/IEC 17025:2017 до системи менеджменту ризиків
 2. Поняття і концепція ризик-орієнтованого мислення з урахуванням цілей, завдання ризик-менеджменту: переваги використання ризик-менеджменту в лабораторіях, основні принципи системи управління ризиками відповідно до ISO 31000
 3. Розробка та впровадження ризик-менеджменту в систему управління лабораторії: відповідальність керівництва, контекст лабораторії та її цілі, SWOT-аналіз, дії, які необхідно зробити лабораторії для впровадження ризик-орієнтованого мислення в діючу систему управління.
 4. Класифікація ризиків. Категорії ризиків. Визначення критеріїв ризику. Оцінювання впливу ризику
 5. Процес оцінювання ризиків. Вибір технологій / методу оцінки ризику
 6. Тенденції та методи оцінювання ризиків. Практичне застосування в лабораторії.
 7. Практичні приклади використання “мозкового штурму”, опитувань, методу номінальної групи, методу Ісікави, приклад використання методу FMEA. Приклад використання деревоподібної діаграми. Приклад використання методу “краватка-метелик»
 8. Карти Шухарта як метод оцінки ризиків.
 9. Ризики, пов’язані з неупередженістю та конфіденційністю, ризики, пов’язані з персоналом, використання обладнання, реактивів, оформленням протоколів.
 10. Оцінка соціальних ризиків. Оцінка екологічних ризиків.
 11. Ризики, пов’язані з правилами прийняття рішень про відповідність специфікації або стандарту
 12. Розробка заходів щодо зниження рівня ризиків.
 13. Аналіз ефективності та поліпшення ризик-менеджменту. Планування з урахуванням коригувальних дій і можливостей. Звітність за результатами дій з реагування на ризики для аналізу з боку керівництва.
 14. Документування процесу оцінки ризиків.
 15. Складнощі при впровадженні ризик-менеджменту
 16. Підведення підсумків. Відповіді на питання.

ДЛЯ УЧАСТІ надсилайте запит :на електронну пошту info@quality.ua

У разі виникнення питань пишіть на електронну пошту info@quality.ua або телефонуйте на +38 044 526 45 03