Новий стандарт ISO для визначення якості грунту

21.02.2017
Новий стандарт ISO для визначення якості грунту

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) опублікувала новий міжнародний стандарт ISO 14869-3:2017 «Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елементів. Частина 3: Розчинення з використанням фтористоводневої, соляної та азотної кислоти мікрохвильовим методом під тиском».

Стандарт ISO 14869-3:2017 описує метод мікрохвильового розчинення зразків грунту для визначення загального вмісту елементів Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sb, Sr, Tl, V, Zn при використанні суміші азотної (HNO3), фтористоводневої (HF) і соляної кислот (HCl). Даний метод можна застосовувати до всіх типів грунту і грунтового матеріалу.

Описана в стандарті кислотна суміш придатна для повного розчинення вмісту елементів в грунті (великих, малих і залишкових), при цьому деякі тугоплавкі сполуки можуть залишатися як осад. В цьому випадку рекомендується використовувати метод лужного плавлення відповідно до стандарту ISO 14869-2:2002 «Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елементів. Частина 2. Розчинення методом лужного плавлення».

Основною областю застосування стандарту є геолого-грунтові дослідження. При екологічних досліджень зазвичай керуються стандартами ISO 12914 «Якість ґрунту. Мікрохвильова екстракція розчинної в царській горілці фракції для визначення елементів» і ISO 11466 «Якість ґрунту. Екстракція мікроелементів, розчинних у царській горілці”