В Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК провели засідання вченої ради

В Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК провели засідання вченої ради

21 вересня 2022 р. відбулося засідання вченої ради УЛЯБП АПК, на якому були присутні члени ради, керівники підрозділів, керівництво лабораторії, а також проректор з наукової та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк.

Відповідно до порядку денного було розглянуто низку питань. Про діяльність лабораторії за 2022 та перспективи фінансового розвитку до кінця поточного року доповіла директор Валентина Корнієнко.

 

Зокрема, про збільшення надходження до спецфонду (заключено успішні договори на проведення лабораторних випробувань, про участь лабораторії в естонському науковому проекті, про успішне проходження зовнішнього аудиту та розширення сфери акредитації, за кошти спеціального фонду відремонтовано ряд дороговартісних приладів та відновлено виконання комерційний замовлень на цих приладах, проведено робочі зустрічі у плані започаткування спільних проектів. Проводиться робота над створенням Національного міжгалузевого центру біологічної експертизи. З метою збільшення комерційних замовлень за напрямком еколого-токсикологічних випробувань заплановано роботу над розширенням сфери акредитації за GLP (Good laboratory practice). Було зазначено, що персонал лабораторії тісно співпрацює з факультетами та кафедрами університету: виконуються спільні наукові проекти, на базах відділів іде підготовка експериментальної частини робіт магістрів та аспірантів, проводяться лабораторні заняття, співробітники лабораторії допомагають освоювати методики та консультують щодо їх виконання. Персонал лабораторії бере участь у навчанні персоналу на факультеті підвищення кваліфікації, зокрема, хіміків-токсикологів.

 

Обговорили прогнозований фінансовий стан лабораторії до кінця поточного року. Вадим Кондратюк запропонував створити антикризовий центр та з часом повністю перейти на фінансування за рахунок спец.фонду. Також проректор з наукової та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк звернув увагу на недостатню кількість поданих наукових проектів, недостатнє залучення докторів наук до наукової роботи, зокрема, щодо підготовки аспірантів. У зв’язку з тим, що лабораторія є навчально-науково-виробничим підрозділом НУБіП України необхідно активізувати подачу наукових проектів, а також збільшити кількість аспірантів закріплених за лабораторією, оскільки на даний момент на 7 докторів наук – 2 аспіранти.

 

У зв’язку із змінами у штатному розписі були внесені та затверджені пропозиції стосовно оновлення складу вченої ради УЛЯБП АПК.

Також присутні заслухали секретаря вченої ради лабораторії Світлану Мідик, яка озвучила звіт щодо публікацій та участі у наукових проектах. Зокрема, за поточний рік співробітниками опубліковано: 3 монографії, 18 статей (із них 7 – у базі Scopus, WoS, 9 – у фахових виданнях, 2 – у міжнародних), 34 тези доповідей, опубліковано методичні вказівки та отримано патент. Підготовлено 2 наукові проекти на конкурс від УЛЯБП та 2 спільних із кафедрами.

 

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Володимир Нагорний проінформував присутніх про готовність інфраструктури лабораторії до опалювального сезону та заходи з економії енергоресурсів. Було озвучено витрати газу та електроенергії в минулому та в поточному році. Зазначено, що перевірена система опалення, підписується договір на обслуговування котельні, технічно лабораторія готова до опалювального сезону.

Про виконання договорів з біологічних та еколого-токсикологічних випробувань пестицидів в рамках державної реєстрації доповів заступник директора з організаційної роботи Петро Вишнівський.

 

 

Заступник директора з експертних питань Оксана Самкова поінформувала про експертну діяльність УЛЯБП АПК, вказавши на активізацію оперативних взаємодій з правоохоронними органами щодо розслідування епізодів протизаконної діяльності з державними закупівлями неякісної харчової продукції для гуманітарної допомоги, введенням в обіг фальсифікованих виробів, а також вибудовування алгоритмів розслідування екологічних злочинів, спричинених військовою агресією з боку рф.

 

Зважаючи на появу нових безпекових, екологічних, сировинних та логістичних викликів для сільського господарства, яке буде провідним рушієм відновлення економіки України в поствоєнний період, наша мультипрофільна лабораторія перебуває в «бойовій готовності» до інтеграції в оборонно-безпековий простір, як установа яка проводить комплексні моніторингові дослідження в системі «грунт-рослина(тварина)-харчова продукція». В даному напрямку робота спрямовується на залучення міжнародного досвіду щодо моніторингу та відновлення деградованих ґрунтів в зоні ведення бойової активності, вивчення глобальних впливів на клімат та якість води, дослідження питань реструктуризації об’єктів господарювання та релокації посівних площ сільськогосподарських культур у відносно безпечні агрорегіони. Для забезпечення стабільної економічної діяльності лабораторії ведеться активний пошук позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження партнерської співпраці міжнародними фондами, програмами та грантами.

 

Також на засіданні було розглянуто ряд поточних виробничих питань та проведено аналізування діяльності лабораторії з боку керівництва.

 

Світлана Мідик,

секретар вченої ради УЛЯБП АПК