Корнієнко Валентина Іванівна

Доктор біологічних наук, професор

з 24 травня 2021 р.

директор УЛЯБП АПК НУБіП України.

Валентина Іванівна Корнієнко провідний науковець в галузі ветеринарної та клінічної фармакології та токсикології. Народилася 4 липня 1966 р. у с. Олешня Охтирського району Сумської області. У 2007 р. закінчила Національний фармацевтичний університет (м. Харків) за спеціальністю «Фармація», отримала кваліфікацію провізора. Обій­мала посаду старшого викладача, доцента, а з 2011 року до 21 травня 2021 р. завідувач кафедри Фармакології і токсикології Харківської державної зооветеринарної академії, лектор в з дисципліни: «Ветеринарна фармакологія», «Ветеринарна токсикологія», «Лікарські рослини».

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 2016 р. докторську — на здобуття вченого звання доктора біологічних наук, обравши тему «Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції нефро- та кардіопатії серед N-C8-заміщених і конденсованих похідних ксантину».

Працювала за напрямком наукових досліджень – вивчення фармакологічної активності нових синтезованих похідних ксантинів, теофіліну та створення сучасних інформативних методів визначення залишків лікарських препаратів в органах та тканинах тварин.

В.І. Корнієнко є керівником кандидатських дисертацій старшого викладача кафедри Дученко К.А. та аспіранта Пономаренко М.Г.

Має 170 публікацій, з них 125 наукових, 14 навчально-методичного характеру та 9 патентів України на корисну модель, 4 інформаційні листи, 1 методичні рекомендації затверджені Укрмедпатентінформ,  у тому числі 64 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 31 праця, у тому числі 21 наукова (з них 17 – у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях), 2 патенти України на корисну модель та 8 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus  та Thomson Reuters (Web of Science) (3 статті).

Отримала сертифікат мовної освіти (на рівні В2) мов країн Європейського Союзу (Польщі), у 2017 році та сертифікат з науково-педагогічного стажування в Люблінському науково-технологічному парку (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: «Інноваційні освітні технології: Досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки медичних працівників» в обсязі 3 кредитів (108 годин).