ISO/ТS 34700:2016 “Менеджмент в сфері забезпечення належних умов утримування тварин. Загальні вимоги та керівні вказівки для організацій в цепі поставок продуктів харчування”

25.12.2016

Сьогодні все більшими темпами розвиваються фермерські господарства. Тваринництво – один з головних напрямків розвитку. При цьому забезпечення належних умов утримання курей, кролів, худоби та інших тварин на фермах тепер асоціюється з високим рівнем якості та безпеки харчових продуктів тваринного походження. Крім того, збільшується попит на продукцію, яка виготовляється відповідно до вимог стандартів. Фермери, які застосовують міжнародні стандарти мають додаткову конкурентну перевагу.

Для допомоги таким фермерам Міжнародна організація з стандартизації (ISO) розробила нову специфікацію ISO/ТS 34700:2016 “Менеджмент в сфері забезпечення належних умов утримування тварин. Загальні вимоги та керівні вказівки для організацій в цепі поставок продуктів харчування”.

Документ відповідає вимогам Всесвітньої ветеринарної організації (OIE)  і рекомендаціям Міжнародного ветеринарного кодексу для наземних тварин (TAHC). Це дозволить забезпечити благополуччя сільськогосподарських тварин в розрізі всього ланцюга поставок.

Публікація технічної специфікації ISO/ТS 34700 розроблена сумісними зусиллями ISO та OIE. Робота над документом розпочалася після підписання угоди про співробітництво між двома організаціями у 2011 році. Робота над проектом йшла у рамках технічного комітету ISO ТК 34 «Харчові продукти».

Автори документа відзначають, що сертифікація систем виробництва тваринницької продукції на відповідність рекомендаціям специфікації ISO/ТS 34700 буде кращим способом продемонструвати те, що у господарстві забезпечені належні умови утримання тварин.

Специфікацію можуть використовувати всі підприємства  ланцюга виробництва харчової продукції, включаючи тваринницькі ферми, транспортні компанії, що займаються перевезенням сільськогосподарської продукції, переробні об’єкти тощо.

Вони можуть використовувати уніфікований словник термінів і стандартний підхід до менеджменту в галузі захисту здоров’я тварин. Крім того, ця технічна специфікація дозволить організувати діалог між постачальниками і споживачами в рамках ланцюга поставок продуктів харчування – особливо між виробниками сировини та переробниками.

Документ дозволить прояснити суперечності, характерні для нормативно-правової бази (особливо в країнах, що розвиваються), і буде сприяти поглибленню державно-приватного партнерства в сфері захисту тварин.

Під час розробки спеціфікації ІSО/ТS 34700 особлива увага приділялася потребам малих компаній, наприклад,  сімейних ферм, невеликих транспортних компаній і так далі. Але документ також може використовуватися компаніями міжнародного рівня, які беруть участь в торгівлі продуктами тваринного походження.