В УЛЯБП АПК до Дня науки обговорили актуальні проблеми виробництва безпечної і якісної продукції

19.05.2016
В УЛЯБП АПК до Дня науки обговорили актуальні проблеми виробництва безпечної і якісної продукції
19 травня в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК пройшов День відкритих дверей, присвячений Дню науки. В рамках заходу проводився семінар, на якому обговорювалися актуальні проблеми виробництва безпечної і якісної продукції та шляхи їх вирішення. З інформацією про сучасний стан ґрунтів України, як основи аграрного виробництва, виступила заступник директора з експертної діяльності Оксана Самкова. Вона закцентувала увагу присутніх на важливості моніторингу якості ґрунтів з метою збереження їх родючості. Доповідач аргументувала це тим, що 90% продуктів харчування та кормів для тварин вирощуються на землі. А за даними Агенції з охорони довкілля ООН, Україна має близько 60% чорноземів, які на межі деградації. Крім того, щорічно втрачається близько 100 тисяч гектарів родючих ґрунтів у зв’язку з «вимиранням» землі. Основною причиною цьогоє забруднення пестицидами та агрохімікатами через запровадження інтенсивних технологій. Изображение Старший науковий співробітник Наталія Дудченко висвітлила актуальні питання оцінки якості продукції АПК. Вона підкреслила, що якість продукції значною мірою залежить від стандартів, технології виробництва, а також доброякісності сировини. Продукція аграрних підприємств має багатоцільове призначення і використовується як сільськогосподарська сировина для промислової переробки, внутрішньогосподарських потреб на насіння і корми, а також безпосередньо для особистого споживання людини. Кожному з її видів притаманні свої показники якості. Застосування відповідних методів контролю дозволяють визначити якість продукції АПК та її цільове призначення. При оцінці якості продукції важливе значення мають методики виконання випробувань. Вони мають бути стандартизовані та валідні. Про якість і безпеку засобів захисту рослин доповіла Наталія Грибова. Вона висвітлила основні проблеми контролю пестицидів, які імпортуються в Україну. Мова про вибірковий контроль імпортних препаратів, недоліки методичного забезпечення, оскільки більшість методик є власністю виробників і не включені до СІРАС – Міжнародної ради з питань співпраці в області аналітичної хімії пестицидів. На думку національного координатора проекту ЕС і FAOМ. Малкова, рівень фальсифікованих пестицидів на українському ринку досягає 20-25% і нині Україна стала основним центром в Європі обігу фальсифікованих пестицидів. Використання фальсифікованих препаратів призводить до фінансових та екологічних проблем. Тому актуальними є розробка та впровадження в лабораторну практику методик визначення компонентного складу пестицидних препаратів (емульгатори, стабілізатори, регулятори рН, розчинники тощо), які мають не тільки господарське, а й токсикологічне значення. Якість і безпека агрохімікатів не менш важливі, за словами наукового співробітникаМирослави Предоляк. Адже добрива – основне джерело поживних речовин для рослин і з їх допомогою можна регулювати врожайність та впливати на якість отриманої продукції. Внесення мінеральних та органічних добрив, дозволяє покращити родючість ґрунту та підвищити врожайність сільськогосподарських культур, що є запорукою успішного землеробства. Однак, не слід забувати про небезпечні моменти при використанні добрив. Основні проблеми для аналітиків ринку агрохімікатів полягають у відсутності нормативних документів на нові види добрив, які мають регламентувати їх склад, нормований вміст поживних елементів, домішок, а також описувати методи контролю. Державними органами контролю введено в дію лише нормативні документи на найбільш поширені види добрив – аміачну селітру, калій хлористий, карбамід тощо, а технічні умови (ТУ), які розроблені виробниками добрив, часто запатентовані та закриті для вільного доступу. Це в свою чергу призводить до ряду проблем при контролюванні якості нових добрив.       Про сучасні технології органічного виробництва продукції рослинництва, садівництва та ягідівництва розповів Валентин Дрозда. На сьогодні гостро стоїть проблема органічного землеробства, зокрема, для плодових та овочевих культур через відсутність належного забезпечення засобами захисту рослин біологічного походження. Відомі лише фрагментарні відомості про використання мікробіологічних препаратів та ентомофагів. Україна, до речі, є світовим лідером з проблем біологічного захисту рослин. В країні функціонує понад 70біолабораторій, котрі масово розводять трихограму, а також інші біологічні засоби. Очевидно, що необхідний науковий супровід технологій використання,як трихограми, так і інших біологічних об’єктів. Ці технології повинні ґрунтуватись на об’єктивній інформації, що стосується фітосанітарного стану агроценозів. Таким чином, цілком актуальною є проблема моніторингу домінуючих фітофагів. Про оцінку якості насіння та бізнесові ризики доповіла старший науковий співробітник Наталія Волощук. Неякісне насіння, а також використання нерайонованих сортів та гібридів, порушення технологій вирощування сільськогосподарських культурв частині незбалансованих систем удобрення та захисту, використання хімічно та біологічнозабрудненої води в умовах зрошення є основними ризиками в агробізнесі, оскільки призводять до недобору врожаю і отримання продукції низької якості. На завершення старший науковий співробітник Сергій Сисолятін провів майстер-клас з визначення фальсифікації тваринних і рослинних жирів. Світлана Круглик, голова спілки молодих вчених УЛЯБП АПК