Запрошуємо на підвищення кваліфікації фахівців акредитованих випробувальних лабораторій, державних установ та інших зацікавлених осіб

25.09.2020
Запрошуємо на підвищення кваліфікації фахівців акредитованих випробувальних лабораторій, державних установ та інших зацікавлених осіб

В рамках виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України», яка реалізується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, було затверджено програми з підготовки фахівців для акредитованих випробувальних лабораторій

ДОДАТОК №1 ДО НАКАЗУ №09 від 25.09.2020

 

Код заходу Назва заходу Версія від
НC09-01 ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ: ВИМОГИ ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 І ПІДХОДИ ЩОДО ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ Версія програми № 03
від 25.09.2020
НC09-02 ВИМОГИ ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 І ПІДХОДИ ЩОДО ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ (дистанційне навчання) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НC09-03 Підготовка до акредитації та аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 Версія програми № 01
від 25.09.2020
НC09-04 Підготовки менеджерів з забезпечення якості лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 Версія програми № 01
від 25.09.2020
НC09-05 Підготовка внутрішніх аудиторів за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO 19011:2018* Версія програми № 01
від 25.09.2020
НC09-06 Управління процесами у випробувальних лабораторіях (для керівників та відповідальних за реєстрацію замовлень)* Версія програми № 01
від 25.09.2020
НC09-07 Підготовка документів з метою акредитації випробувальної лабораторії органами акредитації* Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-01 «ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ПРИЛАДІВ І СТАНДАРТІВ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА13-01-01 «ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ПРИЛАДІВ І СТАНДАРТІВ» (скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-01-02 «ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ПРИЛАДІВ І СТАНДАРТІВ» (фузаріоз)(скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-01-03 «ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ПРИЛАДІВ І СТАНДАРТІВ» (борошна)(скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-01-04 «ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ПРИЛАДІВ І СТАНДАРТІВ» (бобові олійні 2 дні)(скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-02 «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРМІВ, КОМБІКОРМІВ ТА КОМБІКОРМОВОЇ СИРОВИНИ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА13-02-01 «ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ УРЕАЗИ КОРМІВ, КОМБІКОРМІВТА КОРМОВИХ ДОБАВОК» (скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-02-02 «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРМІВ, КОМБІКОРМІВ ТА КОМБІКОРМОВОЇ СИРОВИНИ»(комбікорми та олійні культури)(скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-02-03 «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРМІВ, КОМБІКОРМІВ ТА КОМБІКОРМОВОЇ СИРОВИНИ»(скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НА13-02-04 «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОРМІВ, КОМБІКОРМІВ ТА КОМБІКОРМОВОЇ СИРОВИНИ»(клітковина, уреаза, сирий протеїн, жир)(скорочена) Версія програми № 01
від 25.09.2020
НД16-01 « ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО) В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА КОРМАХ МЕТОДОМ ПЛР В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ » Версія програми №03
від 25.09.2020
НД16-01 « ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО) В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА КОРМАХ МЕТОДОМ ПЛР В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ » Версія програми №03
від 25.09.2020
НД16-01 « ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО) В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА КОРМАХ МЕТОДОМ ПЛР В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ » Версія програми №03
від 25.09.2020
НД16-02 « ЯКІСНЕ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО) В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА КОРМАХ МЕТОДОМ ПЛР В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ » (похідна 16-01 на 2 дні) Версія програми №03
від 25.09.2020
НД16-03 «ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»(16-03 на 2 дні) Версія програми №03
від 25.09.2020
НД16-04 «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО) В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ,
ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА КОРМАХ МЕТОДОМ ПЛР В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ »
Версія програми №01
від 25.09.2020
НА18-01 «ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЖИРНИХ КИСЛОТ, СТЕРОЛІВ ТА ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ В ЖИРАХ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ОЛІЯХ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-02 «ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЕРУКОВОЇ КИСЛОТИ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-03 «ВСТАНОВЛЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО ТА ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛОВОГО СПЕКТРУ ОЛІЙ І ЖИРІВ МЕТОДОМ ГАЗОРІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-04 «ФАЛЬСИФІКУВАННЯ МОЛОЧНОГО ЖИРУ НЕМОЛОЧНИМ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-05 «ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА ТА ПЕРЕКИСНОГО ЧИСЛА ЖИРУ ТИТРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДМ З ВІЗУАЛЬНОЮ ІНДИКАЦІЄЮ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-06 «ГАЗОРІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ В ЛАБОРАТОРНОМУ АНАЛІЗІ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-07 «ВИЗНАЧЕННЯ МІКОТОКСИНІВ МЕТОДАМИ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНОЮ РІДИННОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ І КОРМАХ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-08 «ВИЗНАЧЕННЯ МІКОТОКСИНІВ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ В ЗЕРНОВІЙ ПРОДУКЦІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-09 «ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЖИРНИХ КИСЛОТ В РОСЛИННИХ ОЛІЯХ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-10 «ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СОЄВОЇ ОЛІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА18-11 «Практичні аспекти застосування
методу газової хроматографії/мас-спектрометрії у випробувальних
лабораторіях»
Версія програми №01
від 25.09.2020
НА19-01 «ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (Pb, Cd, Cu, Zn) МЕТОДАМИ АТОМНОЇ АДСОРБЦІЇ ТА АТОМНОЇ ЕМІСІЇ У М’ЯСІ ТА ПРОДУКТАХ З М’ЯСА» Версія програми №03
від 25.09.2020
НА19-01-01 «ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (Pb, Cd, Cu, Zn) МЕТОДАМИ АТОМНОЇ АДСОРБЦІЇ ТА АТОМНОЇ ЕМІСІЇ У М’ЯСІ ТА ПРОДУКТАХ З М’ЯСА»(скорочена) Версія програми №03
від 25.09.2020
НА19-02 «ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ В ОЛІЯХ, ОЛІЄВМІСНІЙ СИРОВИНІ ТА ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД19-01 « ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ МЕТОДОМ АТОМНОЇ ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКТИВНО-ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НП19-01 « АТОМНО-ЕМІСІЙНА СПЕКТРОМЕТРІЯ В ХІМІКО-АНАЛІТИЧНОМУ АНАЛІЗІ
(ГІДРИДНА ПРИСТАВКА)»
Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-01 «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-02 «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ ҐРУНТУ В АГРОХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-02-01 «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ ҐРУНТУ В АГРОХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-02-02 «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ ҐРУНТУ В АГРОХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-03 «ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ ДО ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-04 «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ МІНЕРАЛЬНИХ, ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ В АГРОХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД35-05 «МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ В ДОБРИВАХ ОРГАНІНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ» Версія програми №01
від 25.09.2020
НД37-02 “Вода питна .Санітрно -мікробіологічна  оцінка  якості .
Визначення бактерій  групи кишкових паличок “
Версія програми №03
від 25.09.2020
НД37-03 «Мікробіологічні дослідження харчових продуктів і кормів для тварин» Версія програми №01
від 25.09.2020
НД43-01 «ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ КУЛЬТУР ЕНТОМОФАГІВ – ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ В АГРОЦЕНОЗАХ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД43-02 «ОЦІНКА РІВНЯ ЗАРАЖЕНОСТІ  РОСЛИННОГО БІОМАТЕРІАЛУ, ЗЕРНА ТА ЗЕРНОПРОДУКТІВ, ІНШОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ШКІДНИКАМИ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД43-03 «НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ ТА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ АГРОЦЕНОЗІВ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД43-04 «ЕНТОМОФАГИ ТА БІОПРЕПАРАТИ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ АГРОЦЕНОЗІВ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД43-05 «ЗАСЕЛЕНІСТЬ ТА ЗАРАЖЕНІСТЬ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ-ФІТОФАГАМИ ЗАПАСІВ ЗЕРНА, БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУВАННЯ ЗАРАЖЕНОСТІ НАСІННЯ ХВОРОБАМИ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД49-01 «ОСНОВИ ВИДІЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІКРОМІЦЕТІВ ПЕВНИХ ГРУП» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД49-02 «ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЇХ ЗБУДНИКІВ» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД 49-03 «МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ (ДСТУ 4138-2002)» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД 49-04 «БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУВАННЯ ЗАРАЖЕНОСТІ НАСІННЯ ХВОРОБАМИ      (ДСТУ 4138-2002)» Версія програми №03
від 25.09.2020
НД 49-05 «ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ САЖКОВИХ ТА ФУЗАРІОЗНИХ ЗЕРЕН
(ГОСТ 30483-97, ДСТУ 3768:2019)»
Версія програми №01
від 25.09.2020
НД40-01 Методики определения остаточных количеств пестицидов,приборы оборудование для измерения микроколичеств пестицидов,стандартные методики, особенности определения остатков пестицидов в кормах и зерновой продукции Версія програми №03
від 25.09.2020
НД40-02 Визначення залишкових кількостей пестицидів: обладнання, методики, особливості визначення у різних матрицях Версія програми №03
від 25.09.2020
НД40-03 Методики определения остаточных количеств пестицидов в кормах и зерновой продукции ( методика ДСТУ ISO 12393) Версія програми №03
від 25.09.2020
НД52-01 Визначення токсичності по відношенню до інфузорій Tetrahimena piriformis
«Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності  (ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97)»
«Визначення токсичності кормів, агросировини та харчових добавок методом біотестування на Tetrahymena piryformis (РМ.УЛ.5.4-32)»
«Визначення токсичності води методом біотестування на Tetrahymena piryformis (РМ.УЛ.5.4-18)»
Версія програми №01
від 25.09.2020

 

З питань проведення і організації навчань, розробки і затвердження програм просимо звертатися за тел. (044) 526-45-03 та електронною поштою training@quality.ua або quality@quality.ua

Ми працюємо з Вами, для Вас та для процвітання України!